Uncategorized

Lilith er slangen ( 1 )

Jeg er Lilith. Mørket er min historie.

Efter Faldet brændte jeg i æoner. Jeg mistede min sjæl til slangen. Det var godt sådan. Fader himmel og jeg havde indgået en aftale. Jeg skulle miste min sjæl, men vinde kosmos.

lilith-4

Ånd er en tilstand. Hvordan beskrive den æteriske flamme, når det er alt, jeg ved, jeg er. Hvordan beskrive det man altid har været og derfor tager for givet.

Jeg har haft så mange navne.

Lillith var mit første.

Men altså. Jeg indgik en pagt med Gudfader i det høje. Kilden. Det var så nemt at sige ja. Så vild en rejse jeg har taget. Gennem helvedes flammer. Jeg skulle give min sjæl til Adam Kadmon – menneskeheden  – The Son of Man. Jeg gav den af kærlighed for jeg vidste, jeg bare kunne bygge en ny.

Bare og bare.

Jeg har rejst gennem alle elementerne. Jeg har sunget i sten. Jeg har fløjtet i liljer. Jeg har leget i vinden. Jeg har kysset solen som en stjerne. Jeg brugte lang tid som havfrue for at gøre vandelementet genkendeligt for mig. Det var forberedelsen. I den periode ønskede jeg så meget at være menneske. Længtes umådeligt. H. C. Andersens eventyr om Den lille Havfrue beskriver det så fint. Hvis I bare vidste sandheden af hele jeres kulturhistorie – I ville blive forbløffet. Der er så meget at fortælle. Alt hvad der er digtet er sandt.

Er det digtet, er det sket. Alt er information. Lys er information. Vi har brug for mere information, så vi kan lyse igennem kosmos.

Det er en evig rejse. Oplysningstiden slutter aldrig.

Det er alt hvad jeg vil sige i dag.

Lilith

 

Standard
Uncategorized

For den rene er alting rent

  • En radikal nyfortolkning af syndefaldsmyten

Løgn og latin. Som almindelig dødelig kan det være svært at mellem sandhed og volapyk – især når det kommer til emner som spiritualitet og sjæleplanet. Ikke desto mindre får i her mit bud på en radikal ny forståelse af Syndefaldsmyten.

Et Kursus i Mirakler fortæller os at vi i virkeligheden aldrig har forladt Gud og Paradisets have. At den separation, den afkobling vi oplever både til os selv, men i særdeleshed også til hinanden, bunder i en misforståelse. Den misforståelse er fortolkningen af syndefaldsmyten som et problem, som synd, skyld og skam. Som en forfærdelig hændelse. Men det er en jaloux gud der taler igennem os, når de fornemmelser skyder op i os.

Mennesket er helt, har altid været det og vil altid være det. Adam, Eva og slangen repræsenterer den menneskelig treenighed. Foreningen af visdom, mand og kvinde. En forening der findes i os alle. Æblet repræsenterer den visdom slangen indvier os i. Vi taler om pupillen som ’øjeæblet’ og dette er ikke et tilfælde. Æblet fra kundskabens tre er vores indre øje – også kaldet det tredje. Igen en treenighed. Når vi spiser af kundskabens tre, åbner vi vores tredje øje.

HVAD ER DET TREDJE ØJE? HVAD KAN DET SE?

Det tredje øje kan se ind i andre dimensioner. Det tredje øje er åbningen af vores psykiske evner. Det tredje øje er en portal mellem fortid, nutid og fremtid. Og hold nu fast: Det tredje øje er nøglen til vores suverænitet hver især. Heri henter vi visdommen hjem. Herigennem erfarer vi at vi er ånd, at vi er gud/gudinde. Her får vi kontakt til vores åndelige familie, vejledere, mestre og engle. Det tredje øje gemmer på en enorm kraft. På en enorm magi.

Problemet er at vi har glemt alle disse ting. De fleste der læser dette vil højst sandsynligt ryste på hovedet. Og det er ok. Det vigtigste er faktisk ikke det tredje øje. Det er hjertet.

Hjertet forener vores elektriske felt med det magnetiske. Det vil sige vores maskuline energi med vores feminine. Når de to kræfter arbejder sammen, sker åbningen af det tredje øje automatisk og i et passende tempo. Derfor er det vigtigste at vække hjertet, at tale med det for herigennem at få kontakt til sjælen, som er åndens fartøj. Det gør du bare ved at gå i gang. Sæt intentionen at åbne dit hjerte. Før din opmærksomhed ned i hjertet og stil et spørgsmål. Hjertet svarer som en tanke og/eller følelse, der altid er enkelt og kortfattet, så hvis du begynder at få lange udredninger om det ene eller det andet – eller det beder dig gøre noget uetisk – er det ikke hjertet, du har fat i.

Hvad vi også må forstå, er, at verden altid er som, du er. Verden er dit spejl. Som for oven, så forneden. Som indeni, så udenpå. Mennesket er et univers af information i sig selv. Vi bærer alle rundt på et kæmpe bibliotek at gå på opdagelse i.

MEN HVORFOR SÅ DENNE FØLELSE AF AFKOBLING NU? HVAD SKAL DET TIL FOR? HVORFOR ER ALT IKKE BARE GODT?

Alt er bare godt. Der er en guddommelig orden i kaos, men det er ikke altid vi kan se den fra vores menneskelige perspektiv. Gud er kærlighed. Den som forstår dybden af det udsagn, kan jeg ikke fortælle mere. Vores oplevelse af separation er netop en forudsætning for at vi kan åbne vores hjerte. Jo mere knust et hjerte er, jo mere lys kan trænge ind. Jo mørkere dybder vi får gennemtrængt, jo stærkere bliver vores lys. Mennesket er en transformator af mørke til lys. Lidelse er kun en katapult for en endnu større følelse af kærlighed og fred. Men tiden er også inde til, at vi må se ud over de poler og kontraster, vi konfronteres med i det ydre. Det er kontrasternes tid. Og de kontraster afspejler kun en polarisering inde i os hver især, som vi må acceptere og hæve os op over.

HVORDAN GØR VI DET?

Ved at elske. Det er det eneste bud. Ved at huske at vi er det 5. element æter også kaldet kærlighed. Ved at elske dit mørke. Møde det, elske det og lade dig transformere. På den måde kan du forene dig men din æteriske krop og vågne op til det fantastiske multidimensionelle menneske du har glemt, du er.

For den rene er alting rent.

 

Standard
Spirituel hverdag

Om at skabe et alter

Kuan Yin har altid stået på mit alter. Hun sidder rankt på en løve og er lavet af skrøbeligt, masseproduceret porcelæn. Jeg gav 25 kr. for hende. Kuan Yin er en bodhisattva. Som en asiatisk jomfru Maria er hendes energi mild og kraftfuld, frugtbar og omsorgsfuld. Hun minder mig, om den store arkanas tarotkort nr. 8 – Styrken – der netop viser en jomfru, som åbner munden på en løve. Både kortet og Kuan Yin fortæller om, hvordan barmhjertighedens blide kraft er langt stærkere end egoets aggressioner og begær.

For mig er et alter et område i mit hjem, der afspejler den inderste, dybeste, helligste del af mig. Det er en platform, hvor jeg bevidst kalder bestemte kræfter ind i min psyke. Alteret er en kommunikationsportal, en ydre manifestation af det indre alter. De guder, gudinder eller andre arketypiske energier jeg placerer her, vækker jeg i mig selv.

Åndelige kræfter – vejledere, engle, gudinder, guder, mestre osv. – påvirker os først og fremmest gennem vores følelser og sind. Det er subtile energier, der taler gennem de fornemmelse og ideer, vi alle får konstant, men som kan være svære at skelne fra egoets larmende tanker. Når Kuan Yin står på mit alter, lærer hun mig at møde min og andres lidelser og skygger med kærlighed og omsorg. Hun er med mig, når jeg ikke tager andres meninger om mig og mine projekter personligt. Hun erstatter tålmodigt min selvkritik med selvværd og selvaccept. Hun inspirerer mig til at tilgive og give slip.

Det er en misforståelse af guder og gudinder har brug for vores tilbedelse. Til gengæld er de meget glade for tak. Af og til spørger jeg også, om der er noget, jeg kan gøre for Kuan Yin. Så sætter hun mig nogen gange på en opgave. Andre gange er det nok, at jeg forsøger at leve efter hendes værdier.

Selvom alteret er et sted med mange traditioner og en stærk historie, er der ingen regler for, hvordan det skal udformes. Om du bruger en skuffe, en hylde eller dedikerer et helt hjørne, er op til dig. Her kan du placere kraftdyr, krystaller, billeder af dine kære, guddomme, tegninger, blomster, muslingeskaller, lyskæder, stearinlys, tarotkort, englekort, religiøse symboler osv . Men vid at det er kraftfuldt, så brug det bevidst.

”What is put on the alter, is then altered”, som Marianne Williamson siger.

At skabe et alter er et helligt ritual, som også kan rense ud i de dele af dit liv, hvor du ikke lever i overensstemmelse med de værdier, alteret repræsenterer. Jeg har f.eks. placeret et billede af Jean d’Arc på mit alter, fordi jeg ønsker at hendes mod til at stå klart i sig selv og tale sin sandhed ligegyldigt hvad, skal forplante sig i mig. Men det betyder også at gammel frygt skal forløses – og det er ikke nødvendigvis en behagelig oplevelse.

Alteret er et redskab til at arbejde bevidst med vores liv og spirituelle udvikling. Det er et sted at samle styrke og blive mindet om den kærlighed, der altid brænder i os.

Hvordan ser dit alter ud?

Standard
Kollektive læsninger

Jeg gør mine ideer til virkelighed!

Kollektiv læsning i anledning af solformørkelsen d. 26. februar 2017, der gælder de næste seks måneder frem til solformørkelsen i august.

 

monternes-page

INTENTION: Mønternes Page – ”Jeg gør mine ideer til virkelighed”

Nu skal dine ideer sættes i værk. En solformørkelse gør nymåne-energien, der blandt andet handler om nye begyndelser, meget mere potent. Så kom i gang med dine projekter! Det kan være alt fra at strikke en ny striktrøje til at skrive en bog eller starte en virksomhed. Men mønterne understreger at energien bedst lader sig udfolde i projekter, der udmunder i et fysisk produkt/manifestation. Det handler ikke om forhold, og det handler ikke direkte om vores spirituelle udvikling – selvom den selvfølgelig altid er et biprodukt af de erfaringer, vi gør os.

Læg også mærke til at det ikke er mønternes es, men derimod pagen, der besøger os i denne læsning. Det handler altså ikke om at få den gode idé. Den har du allerede. Pagen refererer til de projekter, du allerede så småt har sat værk, men som stadig er på kravle-stadiet. De har nu i løbet af de næste seks måneder for alvor mulighed for at få ben at gå på.

Mønternes page er også en flittig elev eller lærling. Når hun dukker op, kommer hun også med en vis ydmyghed og nysgerrighed. Hun har ikke nødvendigvis den viden, hun skal bruge, men hun vil helt sikkert lærer den hen ad vejen.  Mønternes page gør læring til en leg.

 

udfordring

UDFORDRING: Den hængte mand

STYRK DETTE: To sværd

SLIP DETTE: Tre stave

Jeg læser de næste tre kort sammen, fordi de taler meget fint om, hvordan en manifestationsproces typisk forløber.

I den vestlige kultur får vi øren tudet fulde af, at vi skal handle konstant. Arbejd. Arbejd. Arbejd. Her det repræsenteret af manden i de tre stave, der trækker i trådene for at få tingene til at ske. I denne læsning repræsenterer han det, der skal gives slip på.  Den manifestationsproces der bliver beskrevet her, handler om at have modet til at arbejde med den timing livet og vores indre viser os.

Udfordringen er repræsenteret af Den Hængte Mand. Når han dukker op i sådan en position kan vi være utålmodige og føle at tingene står i stampe. Tingene skal ske nu! Ready, set, go! Men der er et modningsarbejde i gang, som har sin egen dagsorden og sin egen rytme. Og den kører ikke derudaf på skinner, men snor sig mere som en skovsti, der måske sine steder oven i købet er blokeret af et væltet træ.

De To Sværd peger på, at vi skal turde følge den rytme og være i den uvished det medfører. Det er ok, at der er mange ubekendte. Skru op for roen. Tag pauser og se indad. Hastværk er lastværk.  Tænk mere på at arbejde med din energi, dine følelser og tanker, så det punkt du skaber ud fra er så rent og potent som muligt. Lad dét forplante sig i dit projekt i stedet for en rastløs, forhastet energi.  Hvad skal du nå?

Manifestationens udgangspunkt er dine tanker og følelser. Dem kan du ikke tage dig af engang i fremtiden. Dem tager du dig af nu og her. De to sværd taler i denne sammenhæng også om, at flytte fokus væk fra det resultat du ønsker dig for derimod at blive i processen og den energi, du udfører dit arbejde med.

 

ni-monter

UDFALD: Ni mønter

Kvinden i de ni mønter har al den rigdom hun ønsker sig – og hun har selv skabt den. Kortet sætter en meget fin krølle på læsningen. Det fortæller os, at hvad vi end sætter i værk lige nu, har mulighed for at berige vores liv umådeligt. Og her taler jeg ikke nødvendigvis om penge, som er så uendelig lille en del af, hvad overflod handler om. Det er stolthed, glæde og taknemmelighed over alt det livet har givet os, samt den selvrespekt der kommer af at vide, at vi selv har været med til at skab det.

Glædelig solformørkelse!

Standard
Uncategorized

Velkommen …

… til et hurlumhej af tips til tarot-lægning, artikler om nørdede esoteriske detaljer og små anekdoter fra min hverdag.

Det er så vigtigt at nuancere, hvad spiritualitet er. Ikke at jeg har den endelig definition på, hvad ordet kan omfatte, men jeg mener, det er langt mere en meditation og tarotkort og engle fx. Jeg mener, det griber dybt ind i din hverdag, hvad enten du tænker over det eller ej.

Spiritualitet er ikke et redskab til større lykke og fred, det er et grundvilkår. Det handler om de valg, vi træffer. Det handler om, hvordan vi omgås vores venner og familie, men også de fremmede, vi møder på vores vej. Det handler om, at vi alle sammen hænger sammen, at vi er forbundet til noget større, at der er en mening med alle de sindssyge ting, der sker på denne her lille klode.

At fortællingen om mennesket er større end rationelle forklaringer.

Og hermed inviterer jeg dig – som en anden Alice i Eventyrland – med ned i mit kaninhul; velkommen til et vidnesbyrd, der forhåbentlig vil inspirere dig til at gå dine egne veje ud på eventyr.

(Foto: Bert Ferranco)

Standard